Trasa rowerowa "Kaszebsko Stegna"

dystans (km) wysokość m n.p.m.
 • 18.5 km
 • 3h
 • Czerwony
 • trudny
 • 162 m
 • 273 m

Charakterystyka szlaku

Trasa rowerowa "Kaszebsko Stegna" o długości około 18 km, to propozycja dziennej wycieczki po terenie Gminy Stężyca.

Ogólny przebieg trasy

(odległość w km od punktu początkowego narastająco):

CEPR – Szymbark centrum (1,5 km) – Krzeszna (4,5 km) – Pierszczewo (7,5 km) – Uniradze (15,0 km) – Stężyca (18,5 km).

Trasa rozpoczyna się przy parkingu Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku a kończy w Stężycy. Istnieje możliwość rozpoczęcia wycieczki rowerowej już z Wieżycy (ścieżką przyrodniczą „Pod Wieżycą” – z parkingu do CEPR to odległość 2,4 km). Trasa poprowadzona została po bardzo urozmaiconym terenie i drogami o różnej nawierzchni. Oprócz odcinków dróg asfaltowych, sporo jest dróg szutrowych i gruntowych. Ze względu na znaczne wzniesienie i złej jakości nawierzchnię, najtrudniejszy do pokonania jest odcinek zjazdu do Krzesznej a także podjazdu w kierunku Pierszczewa. Wzdłuż trasy zobaczyć można oprócz wspaniałych krajobrazów, jedne z większych atrakcji turystycznych regionu: Wieżycę (najwyższe wzniesienie Niżu Polskiego - 326,8 m n.p.m.) i Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Szlak nie jest pętlą. Do miejsca startu wrócić można tą samą trasą lub asfaltowymi ścieżkami rowerowymi, które biegną ze Stężycy przez Gołubie i Szymbark. 

Struktura nawierzchni szlaku przedstawia się następująco (w % długości):

 • drogi gruntowe i szutrowe – 50%,
 • drogi asfaltowe – 50%.

Trasa jest oznakowana w terenie, jednakże z uwagi na częściowe braki w oznakowaniu zaleca się skorzystanie ze śladu GPS. Szlak jest bardzo wymagający przede wszystkim ze względu na liczne wzniesienia i miejscami złą jakość dróg. Do jego pokonania polecany jest zdecydowanie rower górski.

Parametry szlaku

 • oznakowanie: czerwony
 • początek szlaku: CEPR w Szymbarku (opcjonalnie parking pod wieżą widokową na Wieżycy),
 • koniec szlaku: Stężyca,
 • nachylenie średnie: 3,9%,
 • najwyższy punkt: 267 m,
 • najniższy punkt: 162 m,
 • odcinki o dużym nachyleniu: 2,
 • przeznaczenie: dla bardziej zaawansowanych rowerzystów.
Pobierz plik gpx

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application