Gołubieński Ogród Botaniczny

Warsztaty oraz ścieżki dydaktyczne w Gołubieńskim Ogrodzie Botanicznym

Gołubieński Ogród Botaniczny to prywatna placówka, która została założona przez małżeństwo Butowskich. Przekształcili oni swój ogród ozdobny w ogród botaniczny. Na ponad 3 ha prezentowanych jest 6000 gatunków roślin, w tym 140 chronionych pochodzących z całej półkuli północnej.

W zależności od potrzeb i wieku zwiedzających ogród dysonuje różnymi ścieżkami dydaktycznymi. W okresie wiosennym możemy poznać pierwsze zwiastuny wiosny oraz poznać gatunki roślin kwitnące o tej porze, zwiedzając ścieżkę "Życie budzi się ze snu". Jedną z najciekawszych ścieżek dydaktycznych jest również „Ciekawostki botaniczne - fascynujący świat roślin”, dzięki której poznać możemy fascynujące, żyjące w epoce dinozaurów gatunki roślin a także historię ewolucji roślin, przyczyny oraz skutki zmian klimatu.

W ogrodzie organizowane są również warsztaty botaniczne, połączone ze zwiedzaniem z przewodnikiem takie jak:

  • „Zostań ogrodnikiem” - samodzielne sadzenie roślin,
  • „Zostań detektywem" - zajęcia z kluczem do oznaczania roślin” - fachowe zajęcia uczące rozpoznania poszczególnych gatunków roślin na podstawie klucza do oznaczania.
  • „Skarby Ogrodu”- rozpoznawanie gatunków na podstawie owoców i nasion

Ogród podzielony jest na różne działy tematyczne. Szczególnie ciekawy jest dział ekologiczny obejmujący gatunki posiadające czynne właściwości terapeutyczne. W dziale roślin ozdobnych uprawiane są różne krzewy i byliny, zaś w arboretum znajdują się taksony drzew i krzewów.

Historia Ogrodu Botanicznego w Gołubiu

Ogród powstawał etapami. Na początku lat trzydziestych XX wieku wykarczowano las porastający zbocza, a teren po nim przeznaczono na grunty orne. Powierzchnia równinna była użytkowana rolniczo. Obok zabudowań gospodarskich urządzono ogród ozdobny. Taki sposób użytkowania ziemi trwał od 1935 do 1971 roku.

Od 1972 roku rozpoczął się intensywny rozwój ogrodu ozdobnego. W 1982 roku jego kolekcje liczyły ok. 455 taksonów roślin zielnych i drzewiastych. Stale powiększająca się liczba taksonów i usystematyzowany układ kolekcji, doprowadziły do ukształtowania się ogrodu o charakterze botanicznym. Od 1983 roku zaczęto używać nazwy Gołubieński Ogród Botaniczny, a w 1984 roku Ogród został wprowadzony do gminnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca, w powiecie kartuskim. W 1995 roku wyróżniony został medalem im. prof. B. Hryniewieckiego za upowszechnianie wiedzy botanicznej.

Gołubieński Ogród Botaniczny stanowi ważny punkt na mapie naszego regionu. Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną, jak i społeczną.
Ogród jest też członkiem Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce oraz należy do Polskiego Towarzystwa Ogrodów Botanicznych.

Zwiedzanie Ogrodu Botanicznego 

Ogród Botaniczny w Gołubiu jest otwarty dla zwiedzających w okresie od 1 kwietnia do 31 października, codziennie w godzinach 10-18. Wstęp jest odpłatny. Istnieje możliwość zwiedzania ogrodu z przewodnikiem, dotyczy to głównie grup zorganizowanych.

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application