Żukowski Park Edukacyjno - Rekreacyjny " Nad Jeziorkiem"

 • ul. Książąt Pomorskich , Żukowo

Park położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie parku Jeziorko w Żukowie. Łączy w sobie funkcję rekreacyjną (skatepark) i edukacyjną, poświęconą różnym dziedzinom nauki. Część edukacyjna została podzielona na trzy strefy poświęcone prawom dynamiki, akustyki i optyki. Ponadto na terenie parku znajduje się historyczna ścieżka dydaktyczna, na której ustawiono 8 tablic opisujących najważniejsze wydarzenia z historii regionu i Żukowa.

Urządzenia edukacyjne w parku:

 • Równoważnie: sferyczna i walcowa - pokazujące właściwości organizmu w zakresie utrzymania równowagi
 • Kołyska Newtona - obrazująca przekazywanie energii
 • Wielokrążek - rodzaj dźwigni, pozwalający na łatwiejsze podnoszenie ciężarów
 • Platforma obrotowa - obrazująca siły działające na ciało w ruchu obrotowym
 • Lustra walcowe (krzywe zwierciadła) - służące do zmniejszania i powiększania obrazów
 • Lustra równoległe - ukazujące zjawisko wielokrotnego odbicia światła
 • Peryskop - pozwalający na widzenie miejsc  niedostępnych dla oka
 • Siatka dyfrakcyjna - służąca do uginania fal świetlnych
 • Tarcza Newtona - ukazująca, że światło białe nie jest jednolite, jest mieszaniną różnych barw
 • Tarcza spiralna - obrazująca złudzenie optyczne
 • Tarcza "Wędrujące koło" - obrazująca złudzenie optyczne
 • Tarcza "Kolorowy krater" - umożliwia widzenie przestrzenne, trójwymiarowe
 • Ksylofon - służący do wytwarzania dźwięków
 • Dzwony rurowe - urządzenie pokazujące wytwarzanie fal dźwiękowych o różnych długościach i częstotliwościach
 • Szumiące rury - urządzenie pokazujące wytwarzanie fal dźwiękowych o różnych długościach  i częstotliwościach
 • Gongi - urządzenie pokazujące rozchodzenie się fal dźwiękowych  w powietrzu
 • Trójkąty - pokazujące zależności barwy dźwięku od jego źródła
 • Rura głosowa - (telegraf akustyczny) - urządzenie do przekazywania dźwięków

 

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application