Przenoska kajakowa w Brodnicy Dolnej

  • Brodnica Dolna

Infrastruktura znajduje się na odcinku rzeki Raduni łączącym Jezioro Brodno Wielkie z Jeziorem Ostrzyckim, w sąsiedztwie mostu drogowego i jazu piętrzącego na Raduni, w miejscowości Brodnica Dolna. Miejsce obejmuje elementy ułatwiające komunikację wodną dla kajaków i przeniesienie kajaków w obrębie jazu na rzece Raduni. Na infrastrukturę przystani składają się następujące elementy:

  • dwa pomosty, na wodzie górnej oraz wodzie dolnej (na lewym brzegu rzeki),
  • ścieżki komunikacyjne wkomponowane w istniejące ukształtowanie terenu.

Przenoska kajaków odbywa się w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dodatkowo oznakowano przejścia. Wyposażenie przystani umożliwia wodowanie, cumowanie i przenoszenie kajaków. 

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application