Rezerwat „Jar Rzeki Raduni”

Rezerwat „Jar Raduni”

Rezerwat „Jar Rzeki Raduni” nazwany Przełomem Babidolskim to najdłuższy z przełomów rzeki Raduni pomiędzy Trątkownicą, a Rutkami o długości 9 km.

Jar Raduni to kilkukilometrowy odcinek przełomu rzeki, położony w pięknej i mocno zróżnicowanej okolicy, objęty ochroną jako rezerwat przyrody i obszar Natura 2000.

Rezerwat krajobrazowy na wschodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego został utworzony w 1972r., o powierzchni 84,24 ha. Obszar chroniony to odcinek przełomu Raduni, zwanego Przełomem Babidolskim, przez wzgórza morenowe z porośniętymi grądem i łęgiem stokami. Występuje tu również roślinność o charakterze podgórskim. Rzeka przypomina tu górski potok, który z dużą szybkością przedziera się przez głęboki jar, tworzy bystrza i stanowi nie lada wyzwanie dla wytrawnych kajakarzy. Najbliższe miejscowości to Borowo i Borkowo.

Specyficzny mikroklimat Jaru Radunii

Znajduje się na turystycznym szlaku Kartuskim (niebieskim). Obszar obejmuje przełomowy odcinek rzeki Raduni, która płynie dnem kamienistego jaru, tworząc meandry. Dolina i strome zbocza o wysokości do 40 m, porośnięte są lasem liściastym (grądy, łęgi); miejscami na dnie wąwozu występują podmokłe łąki. Rezerwat, mimo że leży w sercu Kaszub, jest ostoją ptactwa i roślin typowych dla terenów górskich. Obszar ten ma specyficzny mikroklimat, o wysokiej wilgotności i niższej temperaturze w porównaniu z przyległymi terenami. Przełom rzeki rozcina rozległy kompleks leśny, w którym dominują siedliska grądowe.

Jar Radunia to idealne miejsce dla miłośników wędrówek

Rezerwat zachował swój pierwotny charakter. Wybierając się przełomem Jaru Raduni, trzeba liczyć się z tym, że przejście będzie trwało dobre kilka godzin, poza tym należy odpowiednio się ubrać (porządne buty, przewiewna i wygodna odzież). Piesi turyści mogą podziwiać piękno i dzikość wędrując niebieskim szlakiem wzdłuż koryta rzeki. Teren miejscami jest dość trudny i wymagający, na szlaku leżą powalone drzewa, ścieżki są bagniste i wąskie, ale widoki zapierają dech w piersi. Czasami można spotkać dzikiego zwierza w postaci lisa czy zająca. Najwygodniej przejść Jar Raduni wzdłuż biegu rzeki od Babiego Dołu do Rutek. Zmotoryzowani turyści powinni zostawić samochód w Rutkach albo w Żukowie i do Babiego Dołu dojechać pociągiem lub autobusem.

 

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application