Rezerwat „Staniszewskie Zdroje”

Rezerwat „Staniszewskie Zdroje”

Jest rezerwatem krajobrazowym o powierzchni 37,52 ha i powstał w 1972 roku. Rezerwat obejmuje fragment Wysoczyzny Staniszewskiej i jej zboczy na lewym brzegu doliny rzeki Łeby w obrębie Lasów Mirachowskich. Chroni zespół źródlisk wśród urzeźbionych stromych zboczy wysoczyzny morenowej, wraz z zachodzącymi tu specyficznymi procesami geodynamicznymi oraz występujące tutaj unikatowe zbiorowiska roślinne i rzadkie gatunki roślin.

Roślinność Rezerwatu „Staniszewskie Zdroje”

Występują tutaj dobrze zachowane zespoły żyznej i kwaśnej buczyny niżowej, łęgu jesionowo-olchowego, grądu gwiazdnicowego oraz lasu bukowo-dębowego. Osobliwością tego obszaru są bardzo rzadkie na niżu zbiorowiska podgórskiego szuwaru manny gajowej i podgórskiego łęgu jesionowego ze skrzypem olbrzymim. W rezerwacie stwierdzono 10 gatunków roślin naczyniowych podlegających ochronie ścisłej, jak:

 • gnieźnik leśny,
 • naparstnica zwyczajna,
 • obuwik pospolity,
 • paprotka zwyczajna,
 • skrzyp olbrzymi*,
 • tojad dzióbaty,
 • wawrzynek wilczełyko,
 • widłak goździsty,
 • widłak jałowcowaty
 • wroniec widlasty*

oraz 8 gatunków roślin chronionych częściowo, a są to:

 • bluszcz pospolity,
 • kalina koralowa,
 • konwalia majowa,
 • kopytnik pospolity,
 • porzeczka czarna,
 • przytulia wonna,
 • turówka leśna
 • turówka wonna.

Rosną tutaj także:

 • czartawa pośrednia,
 • czerniec gronkowy,
 • dzwonek szerokolistny,
 • kozłek bzowy*,
 • manna gajowa*,
 • przetacznik górski*,
 • szczaw gajowy,
 • wiechlina odległokłosa
 • wyka leśna.

(* gatunki górskie i podgórskie)

Wśród porostów występują tutaj podlegające ochronie ścisłej 2 gatunki z rodzaju brodaczka i włostka.

Rezerwat obecnienie jest udostępniony zwiedzającym. 

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application