Rezerwat „Szczyt Wieżyca”

  • Wieżyca

Rezerwat „Szczyt Wieżyca”

Rezerwat ten został utworzony w 1962 roku, ma powierzchnię 33,59 ha i jest rezerwatem krajobrazowym. Rezerwat obejmuje stoki i wierzchołek Wieżycy w paśmie moren czołowych Wzgórz Szymbarskich. Ochroną objęty jest dobrze zachowany fragment lasu bukowego na najwyższym wzniesieniu (328,6 m n.p.m.) na Niżu Środkowoeuropejskim. Na obszarze rezerwatu przeważają drzewostany w wieku 120-160 lat, bukowe i mieszane z dominacją buka.

Roslinność chroniona na terenie Rezerwatu „Szczyt Wieżyca”

Rezerwat charakteryzuje występowanie gatunków roślin spotykanych w zbiorowiskach żyznej i kwaśnej (ubogiej) buczyny niżowej. Stwierdzono tu 1 gatunek rośliny ściśle chronionej - gnieźnika leśnego oraz 3 gatunki chronione częściowo: konwalię majową, kruszynę pospolitą i przytulię wonną.

Wieża Widokowa im Jana Pawła II

Usytuowanie w rezerwacie przyrody ok. 35-metrowej wieży widokowej powoduje znaczne zagęszczenie ruchu turystycznego, zagrażające ochronie tego obszaru. Obecnie zamierza się przesunięcie niefortunnie przebiegającego przez rezerwat czarnego szlaku turystycznego PTTK na jego obrzeże, z pozostawieniem leśnej drogi przez wierzchołek wzgórza jako trasy dostępu rezerwatowego w tym chronionym miejscu.
Od parkingów przy lokalnych drogach prowadzących do wsi Wieżyca i Szymbark prowadzi czarny szlak turystyczny. Potrzeba 15 min, aby się tu znaleźć się u podnóża wieży. Na szczycie można pokonać dodatkowe 35 m i wejść na Kaszubską Wieżę Widokową im. Jana Pawła II. Jej ostatnia platforma znajduje się powyżej poziomu drzew. Ze szczytu dostrzeżemy lasy i rynnowe doliny pobłyskujące taflami kaszubskich jezior. 

Wieżyca zimą

Zimą u podnóża wzniesienia, pomiędzy wsiami Wieżyca i Krzeszna działają wyciągi narciarskie. Amatorom białego szaleństwa sprzyja tutaj nie tylko obecność dogodnych stoków. Klimat lokalnie wykazuje wyraźnie ostrzejsze cechy, dzięki czemu śnieg dłużej się utrzymuje.

Rezerwat jest udostępniony zwiedzającym. 

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application