Rezerwat „Ostrzycki Las”

 • Kolano

Rezerwat „Ostrzycki Las”

Rezerwat przyrody „Ostrzycki Las” powstał w 1960 roku, ma powierzchnię 55,13 ha i jest rezerwatem leśnym. Rezerwat obejmuje fragment lasu na stokach rynny Jeziora Ostrzyckiego. Udostępnienie rezerwatowe prowadzi leśną drogą biegnącą głównie blisko brzegu jeziora i umożliwia dobry przegląd tego obszaru. Łatwe jest również dotarcie do pobliskiej turystycznej trasy czerwonego szlaku pieszego PTTK.

Flora Rezerwatu „Ostrzcki Las”

Rezerwat leśny obejmuje fragment lasu na stokach rynny Jeziora Ostrzyckiego, wciętej w polodowcową wysoczyznę morenową. Zbiorowiska leśne tworzą zespoły buczyn
niżowych - żyznej i kwaśnej (ubogiej) oraz niewielki płat rzadko występującej buczyny nawapiennej, wykształconej na pokładzie kredy jeziornej. Na obszarze rezerwatu stwierdzono występowanie ponad 400 gatunków roślin naczyniowych, spośród których 16 podlega ochronie ścisłej:

 • bagno zwyczajne,
 • buławnik czerwony,
 • centuria pospolita,
 • gnieźnik leśny,
 • kruszczyk szerokolistny,
 • listera jajowata (gnieźnik jajowaty),
 • obuwik pospolity,
 • paprotka zwyczajna,
 • podkolan biały,
 • tojad dzióbaty,
 • wawrzynek wilczełyko,
 • widłaczek torfowy,
 • widłak goździsty,
 • widłak jałowcowaty,
 • wroniec widlasty
 • i żłobik koralowaty.

Ochroną częściową objętych jest 8 gatunków:

 • bluszcz pospolity,
 • kalina koralowa,
 • konwalia majowa,
 • kopytnik pospolity,
 • kruszyna pospolita,
 • pierwiosnka lekarska,
 • przytulia (marzanka)
 • wonna
 • turzyca piaskowa.

Uwaga ! Na podstawie informacji zawartej na stronie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego informujemy, iż w związku z osiągnięciem dojrzałości drzewostanu bukowego na terenie rezerwatu przyrody „Ostrzycki Las” i postępującym procesem obumierania drzew, a także z uwagi na niemożliwą do przewidzenia skalę zjawiska w przyszłości oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób - szlak pieszy i rowerowy wskazany w zarządzeniu z dnia 4 sierpnia 2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku ULEGA ZAMKNIĘCIU na czas nieokreślony.

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application