Rezerwat „Żurawie Chrusty”

  • Karwacja

Rezerwat „Żurawie Chrusty”

Rezerwat „Żurawie Chrusty” (21,82 ha) również powstał w końcu XX w. Jest rezerwatem torfowiskowym i chroni zbiorowiska bagienne otaczające śródleśne ubogie jeziorko torfowe. Występują tu cztery ściśle chronione gatunki roślin: dwa gatunki widłaków, rosiczka okrągłolistna oraz bagno zwyczajne. Do rezerwatu prowadzi ścieżka dydaktyczna ze wsi Mojusz i Mojuszewska Huta.

Teren Rezerwatu „Żurawie Chrusty”

Rezerwat obejmuje fragment lasu ze śródleśnym jeziorkiem w południowej części kompleksu Lasów Mirachowskich. Jezioro jest dystroficznego typu (woda brunatno zabarwiona o kwaśnym odczynie), a otaczająca jego brzegi roślinność torfowiskowa tworzy naturalne strefy: od zbiorowiska z turzycą bagienną na skraju otwartej wody, poprzez pło mszarne, mszar czerwony i dolinkowy, do początkowych postaci boru bagiennego. Ze względu na skąpożywny charakter siedlisk, flora rezerwatu liczy zaledwie około 30 gatunków roślin naczyniowych i ponad 20 gatunków mszaków i porostów.

Rezerwat nie jest udostępniony zwiedzającym. 

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application