Rezerwat „Żurawie Błota”

  • Kamienna Góra

Rezerwat „Żurawie Błota”

Rezerwat torfowiskowy „Żurawie Błota” (109,13 ha) utworzony w 1990 r. obejmuje Jezioro Kamienne, będące do niedawna jeziorem lobeliowym. Występująca tu rzadka roślina – lobelia
jeziorna – zanika, ale jezioro i otaczająca je mozaika siedlisk leśnych i torfowiskowych wciąż jest miejscem gniazdowania ptaków brodzących – żurawia i brodźca samotnego. Stanowi także miejsce wylęgowym żurawia i brodźca samotnego. Celem ochrony jest zachowanie szaty roślinnej typowej dla śródleśnych torfowisk przejściowych i wysokich, jeziora lobeliowego z unikalną roślinnością oraz ostoi ptactwa wodno-błotnego.

Szlak prowadzący do Rezerwatu „Żurawie Błota” 

Najbliższe miejscowości to Nowa Huta i Miłoszewo. Udostępnienie rezerwatu wyznacza turystyczny, czerwono znakowany szlak pieszy PTTK, prowadzący od rezerwatu przyrody Lubygość do Nowej Huty i biegnie leśną drogą między częścią północną a południową. Udostępnienie tzw. rezerwatowe umożliwia dotarcie leśnymi drogami w części południowej do torfowiska z otwartym lustrem wody.  

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application