Rezerwat „Lubygość”

Rezerwat LUBYGOŚĆ

Rezerwat „Lubygość” o powierzchni 54,60 ha od 1962 r. chroni jezioro rynnowe o nietypowym charakterze, gdzie produkcja roślinna oparta jest na materii dostającej się do akwenu z zewnątrz (głównie spadające liście). Wokół zbiornika znajdują się ubogie zbiorowiska buczyny o charakterze naturalnym. Występują w nich trzy gatunki roślin o charakterze podgórsko-górskim. Osobliwością są groty piaskowcowo-zlepieńcowe w pobliżu północnych brzegów jeziora. Rezerwat i jezioro Lubygość to jedno z najpiękniejszych miejsc w Lasach Mirachowskich. Można je okrążyć na piechotę kierując się ścieżką i czerwonym szlakiem (ok. 6 km). Początek i zakończenie takiej wycieczki – na parkingu przy leśniczówce Mirachowo.

Charakterystyka Rezerwatu Lubygość

Ten rezerwat krajobrazowy obejmuje rynnowe jezioro Lubygość o powierzchni ok. 18 ha i otaczający je naturalny las, a celem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Wzdłuż brzegów jeziora, węziej lub szerzej, ciągną się wilgotne lasy o charakterze łęgów lub olsów, a na otaczających zboczach przeważa kwaśna (uboga) buczyna niżowa. Na obszarze rezerwatu stwierdzono ponad 270 gatunków roślin naczyniowych, spośród których 5 podlega ochronie ścisłej oraz 5 gatunków jest objętych ochroną częściową. Na pniach starych buków spotyka się podlegające ochronie ścisłej porosty z rodzaju brodaczka.
Z ptaków lęgowych występuje gągoł - kaczka gnieżdżąca się w dziupli i samotnik (brodziec). Udostępnienie rezerwatu przyrody wyznacza część turystycznej trasy znakowanego na czerwono szlaku pieszego PTTK między leśniczówką Niepoczołowice, a Nową Hutą. Poprowadzony jest przez rezerwat przyrody Szczelina Lechicka i południowym brzegiem jeziora Lubygość. W tej części rezerwatu przy leśnej drodze rośnie dąb szypułkowy objęty ochroną jako pomnik przyrody nr 941 oraz widoczny jest cypel w przewężeniu jeziora zwany Rogiem Boruty (dawniej miejsce widokowe Berta). Na brzegu wschodniego krańca jeziora Lubygość jest miejsce widokowe otwierające się na główny walor rezerwatu: piękny wodno-leśny krajobraz. Nieco powyżej, na brzegu północno-wschodnim jest dojście do groty żwirowo-zlepieńcowej wymywanej przez deszcze ze stromych zboczy polodowcowych.

 

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application