Rezerwat „Jezioro Turzycowe”

 • Kamienica Królewska

Rezerwat „Jezioro Turzycowe”

Rezerwat „Jezioro Turzycowe” to rezerwat florystyczny (11,39 ha) utworzono w 1959 r., aby ochronić jedyne znane wówczas na Pomorzu stanowisko skrajnie zagrożonej turzycy skąpokwiatowej, która w Polsce występuje górach oraz na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Po wycięciu lasu na obrzeżu jeziorka i wykonaniu melioracji turzyca zginęła. Obecnie trwają starania o ponowne wprowadzenie tego gatunku. Do rezerwatu można dojść pieszym szlakiem czarnym.

Ochrona rzadkich gatunków w rezerwacie "Jezioro Turzycowe" 

Rezerwat obejmuje śródleśne jeziorko dystroficzne z otaczającym je torfowiskiem wysokim. Celem objęcia ochroną tego obszaru jest przywrócenie istniejącego tu w przeszłości stanowiska turzycy skąpokwiatowej jest to jedyne stanowisko tej rośliny na pojezierzach południowobałtyckich. Rezerwat dąży także do zachowania rzadkich zbiorowisk i gatunków roślin torfowiskowych. Stwierdzono tutaj występowanie około 30 gatunków roślin naczyniowych, spośród których 3 gatunki podlegają ochronie ścisłej:

 • bagno zwyczajne,
 • rosiczka okrągłolistna
 • widłak jałowcowaty

oraz 2 gatunki są chronione częściowo:

 • grążel żółty
 • kruszyna pospolita

Rośnie tu także:

 • bażyna czarna,
 • borówka bagienna,
 • modrzewnica zwyczajna,
 • przygiełka biała
 • turzyca bagienna
 • oraz zagrożony wyginięciem torfowiec brunatny.

Obecnie od wielu lat na terenie rezerwatu nie występuje już gatunek dla którego powołano rezerwat, czyli turzyca skąpokwiatowa. Niemniej jednak obszar ten odznacza się znacznymi walorami przyrodniczymi, są to przede wszystkim jeziorko dystroficzne z dobrze wykształconym płem mszarnym, obecność borów i brzezin bagiennych, stanowiska licznych gatunków roślin chronionych.

Uwaga! Rezerwat obecnie NIE jest udostępniony zwiedzającym.

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application