Kościół św. Michała Archanioła w Kiełpinie

Historia kościoła św. Michała Archanioła w Kiełpinie

Kościół parafialny w Kiełpinie jest zabytkiem architektury, który ma długą i bogatą historię. Pierwsza miejscowa, drewniana, budowla sakralna została wybudowana przez mnichów pod koniec XIV wieku i służyła samodzielnej parafii. W 1646 roku został on rozebrany, a na jego miejscu w 1647 roku stanął nowy, murowany obiekt.

Budowa i wyposażenie kościoła św. Michała Archanioła w Kiełpinie

Kościół zbudowany został z cegły na planie krzyża z prostopadłościenną wieżą, a  od zachodu przykrytą kopertowym hełmem zwieńczonym małą cebulową kopułą z krzyżem. Po gruntownej renowacji w 1772 roku, dokonano jego konsekracji. W latach 1926 – 1929 do kościoła dobudowano transept i prezbiterium. Od tego momentu budynek właściwie nie zmienił swego wyglądu zewnętrznego. Upływający czas pozostawił jednak po sobie widoczne znaki we wnętrzu świątyni, co spowodowało rozpoczęcie generalnej renowacji. Wyremontowano organy, wymieniono drewniany strop, posadzki, konfesjonały, ławki oraz oświetlenie i drzwi. Uporządkowano prezbiterium, zbudowano kamienny ołtarz i ambonę. Starannej modernizacji poddano znajdujące się w kościele ołtarze, rzeźby i obrazy. W ostatnim czasie odnowiono grotę maryjną, kaplicę przedpogrzebową i cmentarne alejki.

 

 

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application