Kamienne kręgi w Węsiorach

Tajemnicze kręgi w Węsiorach

Tereny dzisiejszych Kaszub były kiedyś zamieszkiwane przez ludy ze Skandynawii – Gotów i Gepidów przybyłych w 2. poł. I w. n.e. Pozostawili po sobie miejsca pochówku, kurhany i kamienne kręgi. Najprawdopodobniej były one miejscami spotkań starszyzny plemiennej, w których odprawiano zabiegi magiczne.

Cmentarzysko Gotów w Węsiorach składa się z dzwudziestu kurhanów, czterech kamiennych kręgów i ponad 140 grobów. Zmarłych grzebano tam od ok. 70-80 r. n.e. do przełomu II i III w. 

Kamienne kręgi w Węsiorach zostały ułożone z kamiennych stel, czyli prostokątnych płyt wysokich nawet na półtora metra. Obwód najbardziej okazałego wynosi 26 metrów. Do dziś w dobrym stanie zachowały się trzy. Czwarty został częściowo zniszczony. Znajduje się tam również 20 kurhanów. Średnica największego z nich sięga 16 metrów.

W kompleksie archeolodzy odkryli ponad sto grobów ciałopalnych oraz szkieletowych, a w nich doskonale zachowane ozdoby i biżuterię. Liczne artefakty odnalezione w trakcie wykopalisk na terenie kręgów w Węsiorach obejrzeć można w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Kamienne Kręgi atrakcją turystyczną

Współcześnie kamienne kręgi przyciągają turystów, którzy na własnej skórze chcą poczuć tą magiczną atmosferę. Regularnie spotykają się tam też grupy osób, które są przekonane o szczególnych właściwościach kamiennych kręgów, związanych z emisją energii i nadnaturalnej mocy. Przez wieki kamienne kręgi stały się na Kaszubach tematem wielu legend, między innymi wiązano je z obecnością na tych ziemiach mitycznych olbrzymów Stolemów.

Kamienne Kręgi znajdują się na Kaszubach w kilku miejscowościach, m.in w Węsiorach, Odrach, Leśnie oraz Trątkownicy.

Kamienne Kręgi rezerwatem przyrody

Od 15 września 1958r. teren ten stanowi prawnie chroniony rezerwat przyrody. Stworzono go nie tylko dla zachowania obiektu archeologicznego, ale również w celu ochrony ponad 86 gatunków porostów, które odkryto na 300 głazach.

Szukasz noclegu w pobliżu miejscowości Węsiory?

Polecamy poniższe obiekty noclegowe

Kaszubska Osada Artystyczno Wypoczynkowa"U Rzeźbiarza"

 

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application