Ołtarz Papieski w Sierakowicach

  • Łosińskiego, 83-340 Sierakowice

Ołtarz Papieski

Ołtarz Papieski w Sierakowicach jest jedynym, zachowanym w całości ołtarzem papieskim w Polsce. Znajduje się on w samym centrum Parku Kulturowego Ośmiu Błogosławieństw w Sierakowicach. Zaprojektowany został przez mieszkańca Sierakowic Jarosława Wójcika, a wykonany przez lokalnych rzemieślników specjalnie na okoliczność przyjazdu papieża do Polski. Miejsce to jest szczególne, stanowi ono połączenie elementów przyrodniczych, architektonicznych i sakralnych, daje odwiedzającym nie tylko możliwość spaceru, zwiedzania czy podziwiania architektury zieleni, ale także zachęca do zadumy, refleksji i kontemplacji. Dnia 6 czerwca 1999 roku w Pelplinie, Papież Jan Paweł II odprawił przy nim uroczystą mszę świętą. Po mszy jednak za prośba mieszkańców ołtarz powrócił do Sierakowic. Ołtarz papieski przedstawia rozpiętą sieć, symbol kaszubskich rybaków, którą podtrzymują dwa ptaki w locie. Usytuowano go w specjalnie na ten cel przygotowanym miejscu. Gminną łąkę w środku wsi przeobrażono w piękny park, nazywając go Kulturowym Parkiem Ośmiu Błogosławieństw i zbudowano sztuczny zbiornik wodny.
Dnia 11 listopada 2003 roku na okoliczność 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II z inicjatywy Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Sierakowicach, w parku posadzono Dąb. Ołtarz i dąb przypominają mieszkańcom i turystom o tym wielkim Polaku.

Oprócz papieskiego ołtarza, w pobliżu znajduje się kilka innych zabytkowych obiektów

Zwiedzić tutaj możemy też: neogotycki kościół pw. św. Marcina z przełomu XIX i XX wieku, zrekonstruowany, drewniany kościółek z początku XIX wieku, grobowiec rodziny Łaszewskich, dawnych właścicieli wsi Sierakowice, organistówkę i kapliczkę Matki Boskiej przy ul. Lęborskiej poświęconą ofiarom drugiej wojny światowej.

 

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application