Dożynki Parafialno -Sołeckie połączone z odpustem parafialnym w Mściszewicach

Tuesday, August 15, 2023, 3:00 PM-11:00 PM