Dożynki Parafialno -Sołeckie połączone z odpustem parafialnym w Mściszewicach

Dienstag, 15. August 2023 15:00-23:00