Kamienne kręgi w Węsiorach

Cmentarzysko kultury wielbarskiej w Węsiorach związane jest z przybyłym w 2. poł. I w. n.e. na Pomorze germańskim plemieniem Gotów. Zmarłych grzebano tu od ok. 70–80 r. n.e. do przełomu II i III w. Wśród sosnowego boru na wzgórzu zachowało się kilkadziesiąt kurhanów, kręgów kamiennych i grobów płaskich.

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application