Ołtarz Papieski w Sierakowicach

Ołtarz Papieski

Ołtarz Papieski w Sierakowicach jest jedynym, zachowanym w całości ołtarzem papieskim w Polsce. Znajduje się on w samym centrum Parku Kulturowego Ośmiu Błogosławieństw w Sierakowicach. Zaprojektowany został przez mieszkańca Sierakowic Jarosława Wójcika, a wykonany przez lokalnych rzemieślników specjalnie na okoliczność przyjazdu papieża do Polski. Miejsce to jest szczególne, stanowi ono połączenie elementów przyrodniczych, architektonicznych i sakralnych, daje odwiedzającym nie tylko możliwość spaceru, zwiedzania czy podziwiania architektury zieleni, ale także zachęca do zadumy, refleksji i kontemplacji. Dnia 6 czerwca 1999 roku, odprawił Mszę św. Jan Paweł II. Papież odprawił przy nim uroczystą mszę świętą w Pelplinie. Po mszy jednak za prośba mieszkańców ołtarz powrócił do Sierakowic. Ołtarz papieski przedstawia rozpiętą sieć, symbol kaszubskich rybaków, którą podtrzymują dwa ptaki w locie. Usytuowano go w specjalnie na ten cel przygotowanym miejscu. Gminną łąkę w środku wsi przeobrażono w piękny park, nazywając go Kulturowym Parkiem Ośmiu Błogosławieństw i zbudowano sztuczny zbiornik wodny.
Dnia 11 listopada 2003 roku, z inicjatywy Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Sierakowicach, w parku posadzono Dąb 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II. Ołtarz i dąb przypominają mieszkańcom i turystom o tym wielkim Polaku.

Oprócz papieskiego ołtarza, w pobliżu znajduje się kilka innych zabytkowych obiektów

Zwiedzić tutaj możemy też: neogotycki kościół pw. św. Marcina z przełomu XIX i XX wieku, zrekonstruowany, drewniany kościółek z początku XIX wieku, grobowiec rodziny Łaszewskich, dawnych właścicieli wsi Sierakowice, organistówka i kapliczka Matki Boskiej przy ul. Lęborskiej poświęcona ofiarom drugiej wojny światowej.

 

Aplikacja

Zwiedzaj Szwajcarię Kaszubską z naszą aplikacją! Dostępna na Google Play i App Store.

application